JOJ Media House, a.s., vznikla 6.11.2010 a dnes je holdingovou spoločnosťou, ktorá prostredníctvom investícií v iných spoločnostiach podniká v oblasti médií.

JOJ Media House je 100%-ným akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., a prostredníctvom spoločnosti Slovenská produkčná drží tiež 100% obchodný podiel spoločnosti MAC TV s.r.o., držiteľa licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ a TV JOJ PLUS a prevádzkovateľa internetových portálov joj.sk a huste.tv.

JOJ Media House je 100%-ným akcionárom spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s., a prostredníctvom spoločnosti BigBoard Slovensko drží tiež nasledovné podiely v ďalších spoločnostiach: 100% obchodný podiel v spoločnosti BigMedia, spol. s r.o., 100% akcií v spoločnosti RECAR Slovensko a.s., 80% akcií v spoločnosti RECAR Bratislava a.s. Spoločnosti v skupine BigBoard Slovensko podnikajú v oblasti predaja vonkajšej a transportnej reklamy.

JOJ Media House je jediným (100%-ným) spoločníkom spoločnosti JOJ Media House CZ s.r.o. a prostredníctvom tejto spoločnosti drží 100% akcií v spoločnosti BigBoard Praha, a.s., a nepriamo aj 100%-ný podiel v spoločnosti Czech Outdoor s.r.o. (bývalý News Outdoor Czech Republic s.r.o.). Spoločnosti v skupine JOJ Media House CZ podnikajú v oblasti predaja vonkajšej reklamy v Českej republike.