Finančné správy a oznámenia

Názov Na stiahnutie
Polročná finančná správa H1/2023 4.5 MB
Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu a konečnej splatnosti dlhopisu 456 kB
Polročná finančná správa H1/2022 3.9 MB
Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu 450 kB
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky 247 kB
Oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov 451 kB
Udelenie mandátu 81 kB
Polročná finančná správa H1/2021 3 MB
Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu 456 kB
Informácia o oneskorení dokončenia a zverejnenia účtovnej závierky za rok 2020 187 kB
Polročná finančná správa H1/2020 7.1 MB
Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu 380 kB
Oznámenie regulovaných informácií k 8.4.2020 1.9 MB
Polročná finančná správa H1/2019 9.1 MB
Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu 379 kB
Polročná finančná správa H1/2018 5.2 MB
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky 252 kB
Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu a splatení dlhopisu 84 kB
Polročná finančná správa H1/2017 4.6 MB
Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu 220 kB
Doplnenie polročnej finančnej správy 2016 577 kB
Polročná finančná správa H1/2016 3.3 MB
Doplnenie polročnej finančnej správy 2015 9.6 MB
Finančná správa Q3/2015 627 kB
Oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov 216 kB
Polročná finančná správa H1/2015 1.7 MB
Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu 218 kB
Finančná správa Q1/2015 4 MB
Finančná správa Q3/2014 1 MB
Polročná finančná správa H1/2014 3.9 MB
Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu 259 kB
Finančná správa Q1/2014 1.2 MB
Finančná správa Q3/2013 2.8 MB
Polročná finančná správa H1/2013 4.9 MB
Finančná správa Q1/2013 884 kB
Finančná správa Q3/2012 696 kB
Polročná finančná správa H1/2012 3 MB
Polročná finančná správa H1/2012 - doplnenie 1 MB
Finančná správa Q1/2012 725 kB
Stanovy 10 MB
Zakladateľská listina 4,1 MB

Výročné správy

Názov Na stiahnutie
Annual report 2022 10,8 MB
Výročná správa 2022 [ESEF] 9,3 MB
Annual report 2021 28 MB
Výročná správa 2021 [ESEF] 5,4 MB
Výročná správa 2021 25,7 MB
Annual report 2020 17 MB
Výročná správa 2020 9 MB
Annual report 2019 12,8 MB
Výročná správa 2019 40,4 MB
Annual report 2018 19,4 MB
Výročná správa 2018 42,9 MB
Annual report 2017 8,1 MB
Výročná správa 2017 14,1 MB
Annual report 2016 13,6 MB
Výročná správa 2016 18,3 MB
Doplnenie výročnej správy 2015 476 kB
Annual report 2015 9,1 MB
Výročná správa 2015 25.3 MB
Annual report 2014 26 MB
Doplnenie výročnej správy 2014 594 kB
Výročná správa 2014 13.4 MB
Doplnenie výročnej správy 2013 609 kB
Výročná správa 2013 14.7 MB
Výročná správa 2012 18.4 MB
Doplnenie výročnej správy 2012 50 kB
Výročná správa 2011 5.7 MB
Doplnenie výročnej správy 2011 60 kB

Prospekty cenných papierov

Názov Na stiahnutie
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2026 2 MB
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2023 13.3 MB
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2021 5.3 MB
EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV JOJ Media House 2021 212 kB
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2018 19.7 MB
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA - Dlhopisy JOJ Media House 2015 3.1 MB

Správa a riadenie

Názov Na stiahnutie
Správa výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. 2012 76 kB
Štatút výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. 2011 152 kB
Správa výboru pre kontrolu a audit spoločnosti JOJ Media House, a.s. 2011 70 kB
Správa o súlade spoločnosti JOJ Media House, a.s. s kódexom o správe a riadení spoločnosti 526 kB

Prezentácie pre investorov

Názov Na stiahnutie
Prezentácia - november 2021 1 MB
Prezentácia - august 2018 767 kB
Prezentácia - jún 2015 1 MB
Prezentácia - september 2013 1 MB