JOJ Media House kupuje firmu EPAMEDIA

Bratislava, 29. novembra 2012. Medicur-Holding GmbH (Medicur), dcérska spoločnosť firmy Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg. Gen.m.b.H. vlastnená aj spoločnosťami UNIQA Versicherungen AG a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), prevedie svoju nepriamu 100%-nú dcérsku spoločnosť EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT-UND AUSSENMEDIEN GMBH (EPAMEDIA) do vlastníctva slovenskej mediálnej holdingovej spoločnosti - JOJ Media House, a.s. Ukončenie transakcie je podmienené súhlasom kompetentných protimonopolných úradov.

Zúčastnené strany sa dohodli na nezverejnení výšky kúpnej ceny.

JOJ Media House je slovenská, mediálna, holdingová spoločnosť s podielmi v súkromných slovenských televíziách TV JOJ a PLUS, ako aj v outdoorových reklamných spoločnostiach na Slovensku a v Českej Republike. Výlučným vlastníkom JOJ Media House je Richard Flimel.

Mag. Klaus Buchleitner, CEO Raiffeisen-Holding NÖ-Wien: “Spolu s JOJ Media House, úspešným hráčom na slovenskom a českom mediálnom trhu, sme pre EPAMEDIA boli schopní nájsť kupujúceho, ktorého hlavný predmet podnikania spočíva v oblasti médií. Výsledkom je preto win-win situácia pre obe strany. JOJ Media House a EPAMEDIA dokážu využiť synergie, vyjasní sa situácia pre EPAMEDIA a jej zamestnancov a spoločnosť má príležitosť na nový štart.”

Richard Flimel, JOJ Media House: ”EPAMEDIA je hodnotným prírastkom do nášho mediálneho portfólia a prináša nám významné príležitosti pre synergie a expanziu v regióne strednej a juho-východnej Európy. Tešíme sa, že môžeme s tímom v spoločnosti EPAMEDIA pracovať na ďalšom zlepšení trhového postavenia a ziskovosti na individuálnych trhoch.”

Billboardová a outdoorová reklamná spoločnosť EPAMEDIA je špecialistom na outdoorovú reklamu v Rakúsku, strednej, južnej a východnej Európe a má dcérske spoločnosti na Slovensku, v Českej republike, Bulharsku, Chorvátsku, Macedónsku, Rumunsku a Maďarsku. EPAMEDIA zamestnáva 392 ľudí a v predchádzajúcom roku vygenerovala obrat vo výške približne 98 mil. EUR.

Kontakt pre médiá: info@jojmediahouse.sk