JOJ Media House kupuje firmu NIVEL PLUS s.r.o.

Dňa 07.10.2016 uskutočnila spoločnosť JOJ Media House, a.s. akvizíciu spoločnosti NIVEL PLUS s.r.o., ktorá sa zaoberá vydávaním novín. Detaily uvedenej transakcie sa na základe dohody zmluvných strán nebudú zverejňovať.

JOJ Media House, a.s., ktorá je poprednou mediálnou spoločnosťou podnikajúcou v strednej Európe, svoje podnikateľské aktivity prevádzkuje na Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku a Chorvátsku. Ako najväčšia mediálna spoločnosť na Slovensku podniká v oblasti televíznej reklamy a výroby televíznych relácií, na trhu vonkajšej reklamy, v prevádzkovaní internetových portálov, v poskytovaní služieb vysielateľom rádií a v printovom segmente. JOJ Media House, a.s. zamestnáva približne 800 zamestnancov a dosiahla konsolidované výnosy na úrovni 154 miliónov EUR za rok 2015.