JOJ Media House predala časť spoločnosti BigBoard Praha

Dňa 24.09.2013 predala spoločnosť JOJ Media House, a.s. 20%-ný podiel vo svojej dcérskej spoločnosti BigBoard Praha, a.s.. Novým majiteľom a spoločníkom sa stala spoločnosť TOUZIMSKY MEDIA, a.s. so sídlom v Prahe. Detaily uvedenej transakcie sa na základe dohody zmluvných strán nebudú zverejňovať.

Richard Flimel, predseda predstavenstva spoločnosti JOJ Media House: "Vstup nového investičného partnera do BigBoard Praha posilní naše postavenie na trhu outdoorovej reklamy a predpokladám, že prinesie aj ďalšie príležitosti na mediálnom trhu v Českej republike."

JOJ Media House patrí medzi významné mediálne spoločnosti na Slovensku. Jej hlavné obchodné aktivity sú rozdelené do mediálnych trhov na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike.